Tietosuojakäytäntö

Turun Katsastus Center Oy:n Tietosuosuojakäytäntö

Uusi tietoturva-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5. Olemme päivittäneet tietoturvakäytäntömme kaikilta osin vastaamaan uutta asetusta.

 

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan kuinka Turun Katsastus Center Oy kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, miten käytämme ja suojaamme näitä tietoja sekä näitä tietoja koskevista oikeuksistasi. Turun Katsastus Center Oy kerää ja tämän jälkeen käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ominaisuudessa. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttämällä:

 

Turun Katsastus Center Oy

Osoite: Orikedonkatu 8  20380 TURKU

Puhelin: 02 2825500

Sähköposti: info@katsastuscenter.net

 

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin sinua koskien keräämiimme tietoihin. Tämä tarkoittaa kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joista luonnollinen henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Huomioithan, että Meillä saattaa olla lakisääteinen velvoite kerätä tiettyjä sinua koskevia henkilötietoja, tai saatamme joutua tekemään niin väliseemme sopimussuhteeseen perustuen. Mikäli et anna Meille näitä tietoja, tällaisten velvoitteiden täyttäminen saattaa estyä tai viivästyä. Ilmoitamme sinulle tietojen keräämishetkellä siitä, ovatko tietyt tiedot pakollisia sekä mitä seuraamuksia tällaisten tietojen antamatta jättämisestä on odotettavissa.

 

 1. Mitä henkilötietoja keräämme
 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
 • Käyttäjätunnus ja salasana.
 • Ajoneuvon rekisterinumero

 

Lisäksi saatamme pyytää sinua koskevia henkilötietoja myös julkisista rekistereistä, kuten Trafista ja Väestörekisterikeskuksesta tai vakuutusyhtiöiltä.

 

Silloin kun annat Turun Katsastus Center Oy:lle kolmansien osapuolten henkilötietoja, kuten yhteystietoja ja/tai ajoneuvon rekisteritietoja, sinulla on välitön velvollisuus ilmoittaa tällaisille henkilöille heidän oikeuksistaan sekä saada heiltä nimenomainen suostumus. Näin vastuu tietojen luovutuksesta siirtyy sinulle.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Turun Katsastus Center Oy:n alihankkijoilla.

Käytämme tietojasi:

 • Palvelun/ tilauksen suorittamiseen sen kaikilla osa-alueilla.
 • Verkkokaupasta tilaamasi tuotteen toimitukseen.
 • Asiakasrekisterin tietojen tarkistukseen/päivitykseen tarvittaessa, tai omasta pyynnöstäsi.

EMME LUOVUTA TIETOJASI SUORAMARKKINOINTIIN.

 

Mikäli pyydämme suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia ja liittämällä oheen jäljennös henkilöllisyystodistuksestasi seuraavaan osoitteeseen: info@turunkatsastus.fi

 

 

Edellä mainittujen Turun Katsastus Center Oy:hyn sovellettavien oikeudellisten velvoitteiden noudattamista edellytetään seuraavan lain perusteella: “Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta” 957/2013.

 

 

 1. Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi

Oikeus tietää kuinka käsittelemme henkilötietojasi sekä saada pääsy Turun Katsastus Center Oy:n säilyttämiin henkilötietoihisi rekisteröityneenä käyttäjänä.

Oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisemista/korjaamista tai tietojen käytön rajoittamista

 

Oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista silloin kun kyseisiä tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti

 

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä, ottaen huomioon vallitsevat olosuhteet sekä (jolloin säilytämme henkilötietoja ainoastaan Turun Katsastus Center Oy:n pakottavien oikeutettujen etujen vuoksi tai oikeuksien harjoittamista ja/tai puolustamista varten). Tämä pitää sisällään oikeuden milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä henkilötietojesi käsittelyä.

 

Oikeus peruttaa mahdollisesti tiettyyn käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa.

Otamme sinuun yhteyttä, mikäli tarvitsemme sinulta lisätietoja pyyntöjesi toteuttamiseksi.

 

Turun Katsastus Center Oy on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla sekä sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla. Mikäli sinulla on kysyttävää tai mikäli haluat pyytää lisätietoja oikeuksiesi käyttämisestä tai siitä kuinka voit tehokkaasti esittää tällaisen pyynnön, ethän epäröi ottaa Meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ turunkatsastus.fi.

 

 

 1. Kenelle luovutamme tietojasi
 • Turun Katsastus Center Oy tietojen säännönmukaiset luovutukset:
 • Turun Katsastus Center Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Turun Katsastus Center Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Turun Katsastus Center Oy voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille myös seuraavissa olosuhteissa:

Lainvalvontaviranomainen, tuomioistuin, lainsäätäjä, valtiollinen viranomainen tai muu huomattavaa toimivaltaa omaava elin. Voimme luovuttaa henkilötietojasi näille osapuolille silloin kun uskomme sen olevan tarpeen oikeudellisen tai sääntelyyn liittyvän velvoitteen noudattamiseksi, tai muutoin omien tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojelemiseksi

 

 1. Miten suojaamme tietosi

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 1. Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on olemassa oleva suhde kanssasi tai niin kauan kunnes itse haluat tietosi poistettavan. Säilytämme henkilötietojasi tämän ajanjakson jälkeen ainoastaan mikäli olemme velvoitettuja tekemään niin noudattaaksemme lakia, tai mikäli on joitakin jäljellä olevia vaateita tai reklamaatioita, jotka kohtuudella katsoen edellyttävät henkilötietojesi säilyttämistä.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita siitä, millä tavalla henkilötietojasi käytetään, otathan yhteyttä osoitteeseen info@katsastuscenter.net

 

 1. Evästeiden käyttö

Turun Katsastus Center Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Sinun tulee hyväksyä evästeiden käyttö käyttääksesi palveluitamme.

 

 

Olemme sitoutuneita tekemään kanssasi yhteistyötä löytääksemme oikeudenmukaisen ratkaisun kaikkiin yksityisyyttä koskeviin reklamaatioihin tai huolenaiheisiin. Mikäli olet kuitenkin sitä mieltä, että emme ole pystyneet auttamaan sinua reklamaatiosi tai huolenaiheesi suhteen, sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon postitse hänen Helsingin toimistoonsa osoitteessa Ratapihantie 9-6, 00520 tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@om.fi, muun muassa. Lisätietoja yhteystietoja koskien löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolta www.tietosuoja.fi.

 

 1. Muutokset

Sinulla on oikeus pyytää itsellesi kappale tästä tietosuojakäytännöstä käyttämällä edellä esitettyjä yhteystietoja. Tätä tietosuojakäytäntöä muutetaan aika ajoin tarpeellisiksi katsotuin osin.

 

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, ilmoitamme muutoksista sinulle. Silloin kun muutoksilla tähän tietosuojakäytäntöön on perustavanlaatuinen vaikutus käsittelyn luonteeseen tai kun niillä muutoin on merkittävä vaikutus sinuun, annamme sinulle riittävän ennakkovaroituksen, jotta sinulla on mahdollisuus käyttää oikeuksiasi (esim. muun muassa oikeus vastustaa käsittelyä). Lisäksi ja siltä osin kuin Turun Katsastus Center Oy nojautuu joidenkin käsittelytoimiensa osalta antamaasi suostumukseen, varmistamme, että pyydämme suostumustasi silloin kun edellä mainituilla muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus asiaankuuluvaan käsittelyyn ennen kuin tällaiset muutokset astuvat voimaan.

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 25.5.2018 alkaen.

Varaa soittamalla

Verkkovarauksen sijasta voit varata katsastuksen myös puhelimitse:

ORIKETO

 

02-282 55 00

Orikedonkatu 8, 20380 Turku

Ark. 8-18 La 9-14

info@katsastuscenter.net

 

ISO-HEIKKILÄ

 

02-277 2000

Iso-Heikkiläntie 6, 20200 Turku

Ark. 9-17

info@turunkatsastus.fi